Освітні послуги

Допомога у написанні дипломних, курсових, контрольних робіт та рефератів.

Детальніше
Освітні послуги.

Видавництво

Друк методичної літератури, посібників, та довідників за економіко-обліковим напрямом.

Детальніше
Видавництво

Навчальні курси

Курси з бухгалтерського обліку, аудиту, економіки, фінансів, менеджменту, маркетингу, аналізу, оподаткування та інші.

Детальніше
Навчальні курси

Готові роботи

Якщо, з певних причин, ви не бажаєте замовляти індивідуальну роботу, пропонуємо переглянути каталог готових робіт, виконаних нашими фахівцями і успішно захищених у ВУЗах України.

Щоб замовити готову роботу, необхідно подзвонити за телефонами +38 093 648-50-46,
+38 098 465-04-54 або написати листа на електронну адресу zakaz@argonita.com.ua
Замовлення за телефоном приймаються з 10-ї до 19-ї години, в електронному вигляді – цілодобово.

Звертаємо увагу! Кількість сторінок у роботах вказано без списку використаних джерел та додатків.

Магістерські роботи

Номер за каталогом Рік Тема Зміст Кількість сторінок основного тексту Ціна, грн
МР-1401-ОА 2014 Порядок складання Балансу, аналіз і аудит фінансового стану бюджетної установи Подивитись 107 700
МР-1402-ФМ 2014 Методичні основи оцінювання рівня фінансової стійкості підприємства Подивитись 109 700
МР-1403-ФМ 2014 Методичні основи оцінювання рівня фінансової стійкості підприємства Подивитись 106 700
МР-1404-ФМ 2014 Концепція та заходи підвищення ефективності використання фінансових ресурсів на підприємстві Подивитись 104 700
МР-1301-ФМ 2013 Податкове планування і його вплив на фінансовий стан підприємства Подивитись 103 500
МР-1302-ОА 2013 Аудит розрахунків з оплати праці на підприємстві Подивитись 134 500
МР-1303-ФМ 2013 Діагностика кризового стану Подивитись 100 500
МР-1304-ФМ 2013 Аналіз фінансового стану підприємства та розробка напрямів його поліпшення Подивитись 100 500
МР-1305-ФМ 2013 Управління структурою капіталу автотранспортного підприємства Подивитись 110 500
МР-1201-МГ 2012 Формування та функціонування ринку насінництва в Україні Подивитись 86 400
МР-1001-ОА 2010 Теоретично-методологічні та практичні аспекти контролю операцій з необоротними активами підприємств виробничої сфери Подивитись 110 200

Дипломні роботи

Номер за каталогом Рік Тема Зміст Стр. Ціна, грн
ДП-1401-ОА 2014 Фінансовий стан підприємства та напрями його підвищення Подивитись 106 700
ДП-1402-ОА 2014 Облік, контроль і аналіз операцій за розрахунками з оплати праці у бюджетній установі Подивитись 85 700
ДП-1403-ОА 2014 Облік, контроль і аналіз грошових коштів у медичній установі Подивитись 90 700
ДП-1404-МА 2014 Управління взаємовідносин зі споживачами на підприємствах готельного господарства Подивитись 109 700
ДП-1405-МА 2014 Удосконалення мотиваційного механізму управління персоналом ресторанного господарства Подивитись 84 700
ДП-1301-ФМ 2013 Оптимізація структури кредитного портфеля комерційного банку (на матеріалах ПАТ «Київська Русь») Подивитись 97 500
ДП-1302-ФМ 2013 Управління фінансовою стійкістю підприємства транспортної інфраструктури Подивитись 90 500
ДП-1303-ФМ 2013 Управління формуванням та використанням основних засобів на підприємствах дорожньо-транспортної галузі (на матеріалах філії «Білоцерківське районне дорожнє управління») Подивитись 100 500
ДП-1304-ФМ 2013 Оцінювання основних засобів підприємств та його вплив на достовірність фінансової звітності Подивитись 100 500
ДП-1305-ФМ 2013 Формування депозитних ресурсів та управління ними на ПАТ «Укрсоцбанк» Подивитись 96 500
ДП-1306-ФМ 2013 Управління фінансовими ресурсами підприємства в сучасних умовах господарювання Подивитись 112 500
ДП-1307-ФМ 2013 Управління формуванням оборотного капіталу ПАТ «Сквирський комбінат хлібопродуктів» Подивитись 92 500
ДП-1201-ОА 2012 Облік, аудит і аналіз основних засобів на підприємстві Подивитись 125 400
ДП-1202-ФМ 2012 Управління прибутком підприємства Подивитись 105 400
ДП-1203-ФМ 2012 Забезпечення фінансової стійкості підприємства Подивитись 89 400
ДП-1204-ФМ 2012 Управління прибутком підприємства в сучасних умовах господарювання Подивитись 118 400
ДП-1205-ФМ 2012 Формування та використання фінансових ресурсів на підприємстві Подивитись 130 400
ДП-1206-ФМ 2012 Фінансові ресурси підприємства: структура формування і використання (на матеріалах ДП ПАТ «Київхліб» «Cквирський хлібозавод») Подивитись 88 400
ДП-1207-ФМ 2012 Формирование и использование финансовых ресурсов на автотранспортных предприятиях Подивитись 94 400
ДП-1208-ФМ 2012 Аналіз управління фінансовими результатами підприємства та шляхи удосконалення (на матеріалах ТОВ «ДЕФО») Подивитись 95 400
ДП-1209-ОА 2012 Облік, аудит і аналіз розрахунків за страхуванням на матеріалах ТОВ «Галатея») Подивитись 81 400
ДП-1210-ОА 2012 Організація і методика обліку доходів від реалізації та аналіз ефективності їх формування Подивитись 91 400
ДП-1211-ФМ 2012 Ризики та їх вплив на фінансово-господарську діяльність Подивитись 88 400
ДП-1101-ОА 2011 Облік, аналіз і аудит операцій за виплатами працівникам (на матеріалах Філії «КОЛІР-АВТО») Подивитись 112 300
ДП-1102-ФМ 2011 Управління структурою капіталу підприємства в умовах ринкової економіки Подивитись 99 300
ДП-1103-ОА 2011 Механізм складання балансу, його аудит і аналіз на ТОВ «Стандарт-Авто» Подивитись 104 300
ДП-1104-ОА 2011 Облік, аналіз і аудит фінансових результатів діяльності (на матеріалах ТОВ «Білоцерківський Міськбуд») Подивитись 103 300
ДП-1105-ФМ 2011 Державний борг України: причини виникнення, динаміка зростання та перспективи подолання Подивитись 97 300
ДП-1106-ОА 2011 Облік, аналіз і аудит цільового фінансування і цільового надходження Подивитись 93 300
ДП-1107-ФМ 2011 Документування соціального захисту населення Подивитись 80 300
ДП-1108-ФМ 2011 Амортизаційна політика підприємства як чинник оновлення необоротних активів Подивитись 94 300
ДП-1109-ФМ 2011 Діагностика кризового стану підприємства Подивитись 81 300
ДП-1110-ОА 2011 Методологічні основи та організація обліку і аудиту матеріальних витрат на виробництво і транспортування та аналіз ефективності їх використання Подивитись 97 300
ДП-1001-ЕП 2010 Формування і контроль запасів на підприємстві Подивитись 100 200
ДП-1002-ОА 2010 Облік, аналіз та аудит виробничих запасів ВАТ «Богуславський консервний завод”. Подивитись 101 200
ДП-1003-ФМ 2010 Управління фінансами малих підприємств Подивитись 100 200
ДП-1004-ОА 2010 Облік, аудит і аналіз амортизації основних засобів СТОВ «Зоря» Подивитись 90 200
ДП-1005-ФМ 2010 Управління використанням фінансових ресурсів суб`єктів малого підприємництва Подивитись 102 200

Курсові роботи

Номер за каталогом Дисципліна Рік Тема Зміст Cтор. Ціна, грн
КР-1501-ПОА Податковий облік і аудит 2015 Податковий облік і аудит податку на додану вартість» виконана за матеріалами ТОВ «СТО-ПОЛІГРАФ» Подивитись 53 300
КР-1502-ПОА Податковий облік і аудит 2015 Податковий облік та аудит розрахунків за єдиним внеском на соціальне страхування Подивитись 66 300
КР-1503-ПОА Податковий облік і аудит 2015 Удосконалення системи податкового обліку і аудит звітності ПДФО на АКПП «Перемога» Подивитись 60 300
КР-1504-ПОА Податковий облік і аудит 2015 Податковий облік і аудит земельного податку Подивитись 51 300
КР-1505-ПОА Податковий облік і аудит 2015 Податковий облік і аудит спрощеної системи оподаткування Подивитись 52 300
КР-1506-ПОА Податковий облік і аудит 2015 Податковий облік і аудит екологічного податку Подивитись 45 300
КР-1507-ДФ Державні фінанси 2015 Державний борг та його обслуговування Подивитись 45 300
КР-1508-ПЗ Податковий облік і звітність 2015 Податковий облік та складання звітності з плати за землю Подивитись 55 300
КР-1509-ПОА Податковий облік і аудит 2015 Податковий облік і аудит ПДВ на підприємстві Подивитись 49 300
КР-1510-ПОА Податковий облік і аудит 2015 Податковий облік і аудит ПДФО на підприємстві Подивитись 49 300
КР-1511-ПОА Податковий облік і аудит 2015 Податковий облік і аудит ЄСВ на підприємстві Подивитись 60 300
КР-1512-ПОА Податковий облік і аудит 2015 Податковий облік та аудит звітності з плати за землю Подивитись 51 300
КР-1513-ПОА Податковий облік і аудит 2015 Податковий облік і аудит ПДВ на підприємстві Подивитись 50 300
КР-1514-ПОА Податковий облік і аудит 2015 Податковий облік і аудит податків у бюджетній установі Подивитись 62 300
КР-1515-ПОА Податковий облік і аудит 2015 Податковий облік і аудит фіксованого сільськогосподарського податку Подивитись 46 300
КР-1516-ПОА Податковий облік і аудит 2015 Податковий облік і аудит ПДВ Подивитись 69 300
КР-1517-ПОА Податковий облік і аудит 2015 Податковий облік і аудит ПДВ Подивитись 52 300
КР-1518-ПОА Податковий облік і аудит 2015 Податковий облік і аудит ПДФО Подивитись 47 300
КР-1519-ПОА Податковий облік і аудит 2015 Податковий облік і аудит податку на прибуток Подивитись 51 300
КР-1301-УО Управлінський облік 2013 Класифікація витрат в управлінському обліку: критичний аналіз навчальної літератури Подивитись 46 100
КР-1302-ФО Фінансовий облік 2013 Облік гудвілу на підприємстві Подивитись 44 100
КР-1303-ПЗ Податковий облік і звітність 2013 Податковий облік і звітність з плати за землю Подивитись 43 100
КР-1304-ПЗ Податковий облік і звітність 2013 Податковий облік і звітність з податку на прибуток підприємства Подивитись 56 100
КР-1305-ПЗ Податковий облік і звітність 2013 Податковий облік і звітність з єдиного податку Подивитись 54 100
КР-1306-ПЗ Податковий облік і звітність 2013 Податковий облік і звітність з ПДФО Подивитись 51 100
КР-1307-ПЗ Податковий облік і звітність 2013 Податковий облік і звітність з податку на прибуток підприємства Подивитись 41 100
КР-1308-ПЗ Податковий облік і звітність 2013 Податковий облік і звітність з ЄСВ Подивитись 59 100
КР-1309-ПЗ Податковий облік і звітність 2013 Податковий облік і звітність з податку на додану вартість Подивитись 53 100
КР-1201-ГК Гроші і кредит 2012 Управління валютними ризиками банку Подивитись 57 90
КР-1001-ЕТ Економічна теорія 2010 Державна власність: економічна суть і роль Подивитись 38 70

Контрольні роботи

Код Дисципліна Перелік питань Рік Стр. Ціна
КН-1301-ФК Державний фінансовий контроль 1. Джерела інформації та напрями контролю загальновиробничих витрат
2. Визначити суть порушень Безкоштовна передача фірмі К згідно акту передачі № 18 від 04.12 п. р. матеріалів на суму 16000 грн. відображена в обліку за грудень бухгалтерським записом: Д-т 949 «Інші витрати операційної діяльності» – 16000 грн. К-т 201 «Сировина й матеріали» – 16000 грн.
Список літератури
2013 8 15
КН-1302-ОБ Облік ЗЕД 1. Облік міжнародних операцій з фінансового лізингу рухомого майна з повною амортизацією
2. Порядок оформлення документів, що подаються українським підприємством для митного оформлення експорту товару за умови «DAF» та зробити усі відповідні бухгалтерські записи
3. Порядок документального оформлення та бухгалтерський облік операцій з українською давальницькою сировиною, що перероблюється за кордоном і реалізується за кордоном. Розрахунок за переробку — частина готової продукції
Список літератури
2013 24 40
КН-1303-ПС Податкова система 1. Порядок та загальний алгоритм обчислення податку на прибуток. Система ставок податку
2. Елементи мита: суб’єкт, об’єкт, база оподаткування, ставки
3. Податкова знижка з податку на доходи фізичних осіб
4. Задача: За січень 201* року  Іванченку І.І. нарахували заробітну плату за посадовим окладом – 1600 грн., премію – 500 грн., за сумісництвом — 600 грн. Визначити суму єдиного соціального внеску та суму податку з доходів фізичних осіб за місяць
Список використаних джерел
2013 17 50
КН-1304-ПС Податкова система 1. Адміністрування податків і зборів
2. Збір за користування радіочастотним ресурсом України
3. Оподаткування податком на прибуток операцій з розрахунками в іноземній валюті
4. Задача: Пенсіонер Мельник М. В. мешкає в селі і має у користуванні земельну ділянку загальною площею 0,5 га, в тому числі ріллі – 0,2 га, багаторічні насадження – 0,1 га, житловий будинок – 0,2 га. Грошова оцінка землі становить 35000 грн. за 1 га. Розрахувати суму плати за землю, яку має сплатити цей громадянин
Список використаних джерел
2013 17 50
КН-1305-ПС Податкова система 1. Річний перерахунок сум ПДФО: порядок, алгоритм та терміни проведення, документальне оформлення річних перерахунків
2. Сутність податків, зборів і платежів
3. Рентна плата за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України
4. Задача. Підприємство використовує у своїй діяльності поверхневі води р. Дніпро. Обсяги спеціального використання води становлять 3000 куб. метрів. Визначити розмір збору
Список використаних джерел
2013 15 50
КН-1401-ОО Організація обліку ВСТУП
1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ ЗА СОЦІАЛЬНИМ СТРАХУВАННЯМ
1.1. Законодавча та  нормативна база обліку розрахунків за соціальним страхуванням
1.2. Теоретичні основи обліку розрахунків за страхуванням
2.  ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ ЗА СТРАХУВАННЯМ НА ТОВ «ГАЛАТЕЯ»
2.1. Характеристика  ТОВ «Галатея» та його облікова політика
2.2. Організація фінансового обліку розрахунків за єдиним соціальним внеском
2.3. Порядок складання звітності з єдиного соціального внеску на підприємстві
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ
2014 34 100

Практики

Номер за каталогом Вид практики Рік Назва підприємства Кількість сторінок Ціна, грн
Пр-1301 Науково-дослідна 2013 ПАТ «Броварський завод пластмас» 59 100
Пр-1302 Переддипломна 2013 ПАТ «Київська Русь» 53 100
Пр-1303 Переддипломна 2013 Філія Білоцерківське районне дорожнє управління 35 100
Пр-1304 Переддипломна 2013 ПАТ «ЖЛК-Україна» 38 100
Пр-1305 Переддипломна 2013 ТОВ «СОФІЯ 7» 55 100

Задачі

Страхові послуги

Код Умова задачі Ціна, грн
СП-1 Ліміт відповідальності страховика при оплаті позовів по страхуванню ризиків «страхування професійної відповідальності» дорівнює 400 000 грн. на один рік. Сума позовів до страхувальника в поточному році склала 500 000 грн. Скільки відсотків від суми позовів сплатить страховик? Як класифікується таке страхування? 5
СП-2 Військовослужбовець Якимишен В. Г. купив залізничний квиток до станції Київ вартістю 67 грн. і під час поїздки був травмований внаслідок аварії поїзда. Лікування травми тривало 90 днів, після чого йому була встановлена ІІІ група інвалідності. Визначіть величину страхового платежу і розмір страхової виплати, котру він повинен отримати за наслідки травми. Назвіть вид страхування за котрим він може отримати страхову суму і документи, котрі він повинен представити в страхову компанію для отримання виплати. 10
СП-3 Громадянин Живко Г. Г. укладає договір добровільного страхування від нещасних випадків для себе, дружини і двох дітей віком 7 і 12 років. Страхові суми на кожну із застрахованих осіб становлять по 1100 грн. Страхові тарифи визначено в таких розмірах; для дорослих осіб — 1% від страхової суми, для дітей віком до 10 років — 3% і віком від 10 до 18 років — 6% від страхової суми. Виплати відшкодувань для усіх застрахованих однакові і становлять: у випадку смерті внаслідок нещасного випадку — 100% страхової суми; при встановленні інвалідності 1 групи — 91%, 2 групи — 75 %, 3 групи — 50% страхової суми; при лікуванні наслідків: травми внаслідок нещасного випадку виплачується по 10 грн. За один день лікування, але не більше 50% страхової суми. Визначіть: 1) страховий платіж за страхування родини Живка Г. Г.; 2) величину страхової виплати при умові, що сім’я постраждала в ДТВ і отримала так збитки: батько — інвалідність ІІ групи, мати — інвалідність ІІІ групи, діти отримали травми, лікування котрих тривало по 24 дні. 10
СП-4 Страхова компанія застрахувала кредит на суму 150 тис. грн. Протягом дії договор боржник погасив кредит на суму 40 тис.грн. Внаслідок пожежі, визнаної страхови випадком, підприємство не змогло повернути решту кредиту. Визначіть величину збитку величину страхового відшкодування, якщо договором страхування цього кредит передбачена: а) умовна франшиза в розмірі 10 відсотків; б) безумовна франшиза в розмірі 19 відсотків? 10
СП-5 Державне племінне господарство застрахувало за обов’язковим страхуванням тварин 10 племінних корів. Страхова сума за кожну голову встановлена в розмірі 5 тис. грн. Страховий тариф — 3% від страхової суми. Протягом часу дії договору одна корова загинула внаслідок удару електричним струмом і була реалізована на м’ясо. Норма-виходу м’яса від живої ваги корови — 52%, вага тварини — 700 кг. Фактично було реалізовано м’ясо вагою 300 кг за ціною 18 грн. За один кілограм (довідка про продажу представлена страховій компанії) Визначіть: 1) страховий платіж за застраховану групу тварин; 2) страхове відшкодування за загиблу тварину. 10
СП-6 Яра пшениця висіяна на площі 20 га і повністю пошкоджена градом. З метою збільшення виходу продукції фермер підсіяв таким же сортом. Врожай дав валовий збір 400 центнерів. Середньорічна врожайність пшениці за попередні 5 років 26 центнерів з га . Витрати на підсів становили 2400 грн. Ціна 1 центнера пшениці за попередній рік 85 грн. Врожай страхується на 65%. Страховий тариф становить 8% від страхової суми. Визначіть величину страхового платежу, розмір збитку і величину страхового відшкодування. 10
СП-7 Страхова оцінка об’єкта 400 тис.грн. Страхова сума 250 тис.грн. Страховий тариф 0,2%. Збиток внаслідок зливи 40 тис.грн. Визначіть величину страхових платежів при умовній і безумовній франшизі в 15% і величину страхового відшкодування при цих же розмірах франшизи. 10
СП-8 Визначити, що доцільніше застосовувати для захисту автомашини — самострахування чи страхування — згідно з такими даними: 1. Вартість автомашини-59 тис.грн. 2. Страхові тарифи: на випадок пошкодження в ДТВ — 2%; на випадок пошкодження стихійними силами — 0,2%; на випадок крадіжки — 6%. 3. Середня вартість ремонту автомашини подібного класу після ДТВ і дії стихійних сил — від 8 до 12 тис.грн. 4. Витрати часу на визначення збитку, складання документації ї виплату страхового відшкодування — 7 днів. Витрати часу на ремонт пошкодженої автомашини — 6 днів. 10
СП-9 Визначити економічну доцільність страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів і величину заощаджених коштів на підставі таких даних: 1. Страхова сума: — за збитки життю і здоров’ю третьої (потерпілої) особи — 8500 грн.; — за майнові збитки потерпілої особи — 27500 грн.; 2. Страховий платіж за страхування цивільної відповідальності власника автомашини ГАЗ — 3110 «Волга» — 139 грн. 3. Збитки внаслідок ДТВ: — за травми двох осіб — 8200 грн. — за ремонт пошкодженої автомашини — 4700 грн. 10
СП-10 Визначіть резерв незароблених премій на 01 жовтня 2004 р. та 01 січня 2005 р. і зміну цього резерву на підставі таких даних: надходження страхових платежів в І кв — 600 тис.грн, в 2 кв — 400 тис.грн, в III кв — 550 тис.грн, в IV кв — 850 тис.грн. 10
СП-11 Визначіть страховий внесок за договором нагромаджувального страхування життя на підставі таких даних: 1. Страхова сума-3 000 грн. 2. Страховий тариф-нетто на 1800 грн.- 2грн Питома вага тарифу-нетто в тарифі-брутто — 75 відсотків. 10
СП-12 Страхова компанія уклала договір страхування об’єкта вартістю 2,9 млн.грн. при страховому тарифі 0,3%. Власне утримання компанії 1,4 млн.грн, решта перестраховується в двох перестраховиків порівну. Величина комісії за укладення і супровід договору — 12%. Збитки внаслідок пожежі становлять 600 тис. грн. Визначіть: 1) страхові платежі, котрі отримає страховик і перестраховики; 2) величину комісійної винагороди, котру отримає страховик; 3) розмір страхового відшкодування, котре виплатять учасники процесу страхування і перестрахування. 10
СП-13 Страхова оцінка нерухомого майна машинобудівельного підприємства — 23 млн. грн. Чотири страхові компанії укладають договір його співстрахування і розподіляють відповідальність між собою так: перша бере 20%, друга — 25%, третя — 42%, четверта -15%. Визначіть величину страхових платежів, котру отримає кожна з них, якщо страховий тариф становить 0,5%, і розмір виплати страхового відшкодування кожного учасника співстрахування, якщо збиток становить 4,3 млн.грн. 10
СП-14 Станом на січень 2004 року страхова компанія має такі показники: сплачений статутний фонд — 8300 тис.грн; технічні резерви — 13300 тис. грн; вільні резерви — 2800 тис.грн. Визначіть величину відповідальності на один договір страхування (перестрахування), котру може нести страхова компанія 5

Інноваційний менеджмент

Код Умова задачі Ціна, грн
ІМ-1 Задача. Визначити найбільш ефективний варіант технології виробництва товару за такими даними:

Показник 1 2 3
Інвестиції, млн. грн 23400 25670 18000
Витрати на виробництво виробу, тис. грн 12570 13400 11000
Річний об’єм виробництва, тис. шт 670 840 1120
15

Маркетингова цінова політика

Код Умова задачі Ціна, грн
МЦП-1 Визначити відпускну ціну на новий автомобіль баловим методом за умов

Автомобілі Параметри
Комфортабельність Надійність Прохідність
бали коефіцієнт вагомості бали коефіцієнт вагомості бали коефіцієнт вагомості
Базовий 50 0,4 40 0,4 90 0,2
Новий 60 0,4 85 0,4 90 0,2

Ціна базової моделі – 15850 у.од.

10

Податкова система

Код Умова задачі Ціна, грн
ПС-1 Визначити суму податкового зобов’язання (податкового кредиту), якщо за звітний місяць на підприємстві відбулися наступні господарські операції: придбано товару на суму 60 тис. грн з ПДВ, продано товару на суму 24000 грн з ПДВ, реалізовано продукції на суму 10000 грн (без ПДВ), придбано товарно-матеріальних цінностей для основного виробництва – на 3000 грн з ПДВ. 10
ПС-2 Земельна ділянка в населеному пункті, на якій розташована будівля, протягом року знаходиться у спільному користуванні двох осіб – приватного підприємства – 35% та дачно-будівельного кооперативу – 65%. Загальна площа ділянки 1000 м2, розташована у передгірному районі Закарпатської області (коефіцієнт 2,3). Грошова оцінка землі складає 20000 грн. за 1 га. Ставка податку для земель населених пунктів, грошову оцінку яких проведено, становить 1%. Розрахувати річну суму плати за землю з кожного власника. 10
ПС-3 Розрахувати податок на прибуток, якщо в звітному кварталі підприємство здійснило наступні операції: реалізовано продукції «А» за ціною 120 грн. з ПДВ в кількості 1000 шт., продукції «Б» за ціною 240 грн. з ПДВ в кількості 200 шт. Собівартість реалізованої продукції складає: продукції «А» — 60 грн/шт., «Б» — 150 грн/шт.. Адміністративні витрати визначилися в сумі 30000 грн, витрати на збут – 5000 грн. 10
ПС-4 Визначити розмір пені, якщо платник податків вчасно не перерахував до бюджету: ПДВ — 20 тис. грн, термін прострочення становить 10 днів; податку на прибуток – 10 тис. грн., термін прострочення 20 днів; податку на доходи фізичних осіб – 50 тис. грн., термін прострочення – 15 днів. Ставку НБУ прийняти в розмірі 12% річних. 10
ПС-5 Декларацію з податку на прибуток за І квартал поточного року було подано платником до податкової інспекції 30 квітня. Сума податкових зобов’язань платника в декларації становить 50 тис. грн. Станом на 20 квітня платником внесено до бюджету податку на прибуток у сумі 48 тис. грн. Розрахувати розмір фінансових санкцій. 10
ПС-6 До податкової інспекції на громадянина надійшли відомості про отриманий ним дохід за виконання робіт за договором підряду не за місцем основної роботи в сумі 5 тис. грн. і утриманий з цього доходу податок у сумі 800 грн. Крім того, за місцем основної роботи цьому громадянину протягом року було виплачено дохід у сумі 40 тис. грн. і утримано податок у сумі 6000 грн. Визначити ПДФО із сукупного річного доходу і сальдо розрахунків з бюджетом. 10
ПС-7 Визначити податок на доходи фізичних осіб, якщо працівнику за основним місцем роботи нараховані доходи у формі заробітної плати у сумі 15000 грн за місяць. Розмір мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму, які визначають верхню межу обмежень для нарахування єдиного соціального внеску та застосування ставок ПДФО, прийняти згідно чинного законодавства. 10
ПС-8 Підприємство використовує у своїй діяльності поверхневі та підґрунтові води р. Рось. Обсяги спеціального використання поверхневих вод становлять 1000 куб. метрів та підземних вод – 500 куб. метрів. Ставка збору — 25,65 грн/100 м3 (для поверхневих вод) та 31,34 грн/100 м3 (для підземних вод). Визначити розмір збору за спеціальне використання води. 10
ПС-9 Визначити розмір фіксованого сільськогосподарського податку, якщо площа ріллі становить 500 га, її грошова оцінка визначена в розмірі 100 тис. грн. Ставка податку – 0,15% від бази оподаткування 10
ПС-10 За січень 2011 року Іванченку І.І. нарахували заробітну плату за посадовим окладом – 1600 грн., премію – 500 грн., за сумісництвом — 600 грн. Визначити суму єдиного соціального внеску та суму податку з доходів фізичних осіб за місяць. Розмір мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму, які визначають верхню межу обмежень для нарахування єдиного соціального внеску та застосування ставок ПДФО, прийняти згідно чинного законодавства. 10
ПС-11 Протягом податкового періоду підприємство „Інтер Парус” здійснило наступні господарські операції:

  • отримало попередню оплату за транспортно-експедиційні послуги – 10000 грн. в т.ч. ПДВ,
  • відвантажило замовнику продукцію Б на суму 5620 грн. в т.ч. ПДВ, оплачену у попередньому місяці,
  • оплатило рахунки постачальників матеріалів – 5300 грн. з ПДВ,
  • придбало комп’ютер вартістю 3 200 грн. в т.ч. ПДВ,
  • отримало матеріали вартістю 1600 грн. в т.ч. ПДВ.

Визначити податкове зобов’язання з ПДВ, податковий кредит, суму податку на додану вартість, яка підлягає сплаті в бюджет.

10
ПС-12 Обчислити податкове зобов’язання з ПДВ, що підлягає сплаті в державний бюджет (або відшкодування з бюджету) за результатами звітного кварталу, якщо підприємство здійснило наступні господарські операції: реалізовано товарів на території України на суму 567600 грн. (в тому числі ПДВ), нараховано і виплачено зарплату у розмірі 25000 грн., здійснено обов’язкові відрахування від ЗП на суму 10000 грн., закуплено матеріали для виробництва на суму 71900 грн. (в тому числі ПДВ), експортовано товарів на суму 180000 грн, отримано орендну плату в сумі 48000 грн. (в тому числі ПДВ), отримано від постачальника сировину на суму 102000 грн. (в тому числі ПДВ), оплачену в минулому кварталі. 10
ПС-13 Обчислити податок на прибуток, якщо в звітному кварталі підприємство здійснило наступні операції: реалізовано продукції на суму 198000 грн. (в тому числі ПДВ 33000 грн.), надано послуг на суму 54000 грн. (в тому числі ПДВ 9000 грн.), погашені зобов’язання з оплати праці – 15000 грн. та з єдиного соціального внеску — 6000 грн., передано сировину на виробництво продукції – 81460 грн., сплачено відсотки за користування кредитом – 9690 грн., нараховані амортизаційні відрахування 25780 грн. 10
ПС-14 Громадянка Шевченко І.І. за 20** рік витратила на недержавне пенсійне страхування 1110 грн., лікування дітей 870 грн., дитячий садок 3700 грн. та благодійні внески 550 грн. Заробітна плата за основним місцем роботи (за мінусом обов’язкових відрахувань) становила за рік 24500 грн., за сумісництвом – 12345 грн. Розрахувати: суму сплаченого податку на доходи фізичних осіб, податкову знижку, суму податку з врахуванням податкової знижки, суму відшкодування податку з бюджету. 10
ПС-15 Товариство «Олімп» – виробник алкогольних напоїв відвантажило в звітному періоді товариству «Епос»:

  • коньяк в обсязі 900 л (вміст спирту 42%), контрактна вартість без врахування непрямих податків якого склала 54700 грн.,
  • ігристі вина в обсязі 600 л (вміст спирту 12%), контрактна вартість яких без врахування непрямих податків склала 9500 грн.,
  • горілку в обсязі 200 л (вміст спирту 40%), контрактна вартість без врахування непрямих податків якої склала 6100 грн.

Розрахувати акцизний податок та визначити контрактну вартість алкогольних напоїв з врахуванням непрямих податків, якщо ставка акцизного податку становить 42,12 грн/1 л. 100-% спирту.

10

Інфраструктура товарного ринку

Код Умова задачі Ціна, грн
ІТР-1 Бар-ресторан реалізує продукцію власного виробництва та покупні товари через зал ресторану, кафетерій, кіоски та лоток. Директор підприємства на звітний рік затвердив план роздрібного товарообороту для кожного підрозділу. Проте протягом року план виконувався підрозділами нестабільно. З метою виявлення причин невиконання плану та розробки заходів для активізації господарської діяльності підприємства директор доручив маркетологу проаналізувати виконання плану структурними підрозділами за звітний період.

Підрозділ ресторану Обсяг реалізації товарів і продукції за рік
За звітний рік За попередній рік
Фактично, грн За планом, грн Фактично, грн
Зал 198000 212000 205000
Кафетерій 40005 560000 670000
Кіоск 1 12000 17800 18900
Кіоск 2 20700 22300 24700
Лоток 4800 6500 7200

Визначити: 1. Розрахувати частку кожного структурного підрозділу у роздрібному товарообороті за попередній і звітний рік. 2. Визначити ступінь виконання плану кожним підрозділом і підприємством в цілому.

20